Get Adobe Flash player

Obsługę techniczną nieruchomości opieramy o dedykowany serwis, w pełni dopasowany do indywidualnych potrzeb obiektu.

W zakresie prawidłowego utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni oraz bieżącej konserwacji technicznej preferujemy system bezpośredniej opieki nad nieruchomością sprawowany przez tzw. gospodarza osiedla. Osoba gospodarza (z osobami współpracującymi) wykonuje bezpośrednio podstawowe czynności związane z prawidłowym utrzymaniem nieruchomości. Mechanizm taki pozwala uniknąć wykonywania obsługi technicznej przez przypadkowe i zmieniające się osoby.

Wprowadzenie reguły bezpośredniej opieki gospodarza osiedla posiada wiele zalet m.in.:

narzedzia
  • większe zaangażowanie w wykonywane czynności;
  • bezpośrednią odpowiedzialność za wykonywaną pracę;
  • dobrą znajomość nieruchomości i zagadnień związanych z jej eksploatacją;
  • szerokie spojrzenie na nieruchomość pozwalające na optymalizację kosztów;
  • łatwiejszą identyfikację osoby odpowiedzialnej za nieruchomość oraz większą dostępność dla właścicieli.